כיתה א

עברית
כתיבת האותיות בדפוס
הכרת סימני ניקוד בסיסיים- הצלילים, שמותיהם והשימוש בהם
קריאת מילים ומשפטים קצרים
התאמת משפט לתמונה
הכרה ותירגול מבנה המשפט
מילים נרדפות
העשרת אוצר מילים באמצעות סיפורים, שירים וקטעי קריאה
מושגי יסוד מתחומים שונים
תפיסת זמן - מושגי זמן יחסי (שלשום, מחרתיים) מושגי השעון (חצי, רבע)
צורות מורכבות, זיהוי מיון ושיום לקבוצות
חושים- הקניית מושגים בסיסיים בחמשת החושים: שמיעה, מגע, טעם, ריח, ראיה.
חגי ישראל- סיפור החג, סמלים ומאכלים, שירי החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
וכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל- סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל