כיתה ג

עברית
קריאת סיפורים והבנתם
כתיבת פיסקה
שם תואר ושם המספר
מבנה המשפט (סידור משפטים על פי כללי התחביר)
הכרת סימני הפיסוק הבסיסיים
(נקודה, פסיק, סימן שאלה, סימן קריאה)
חגי ישראל-
סיפור החג, סמלים ומאכלים, שירי
החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
תוכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע
מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל-
סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל