כיתה ד

עברית
כתיבת פיסקה לסיפור קצר
הכרת סוגות (ז’אנר) שונות- מכתב, מסרונים,
מתכונים, כתבה, שלט, הזמנה, פרסומת
חזרה על שם תואר ושם המספר
הכרת שם עצם, שם גוף, שם תואר ותירגול
על ידי מיון קבוצות מילים
חגי ישראל-
סיפור החג, סמלים ומאכלים,
שירי החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
תוכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע
מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל-
סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל