כיתה ה

עברית
קריאת סיפורים והבנתם
קריאה והבנת טקסטים (אינפורמטיביים)
מילות שאלה וסוגי שאלות
הילדים יכירו משוררים ישראליים חיים נחמן ביאליק, לאה גולדברג יהונתן גפן ועוד...
חגי ישראל- סיפור החג, סמלים ומאכלים, שירי החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
תוכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל- סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל