כיתת גן JK

עברית
מודעות פונולוגית: חריזה, צליל פותח וסוגר
הכרת אותיות הא’-ב’: שיום, מיקום
חיזוק מוטוריקה עדינה והכנה לכתיבה
המחשת אותיות באמצעים שונים
יצירה, שיר וכדומה
הפכים
מושגי יסוד מתחומים שונים
תפיסת זמן בסיסית- ימי השבוע
תפיסה מרחבית
מושגי יחס- למעלה, למטה, אחרי, לפני
צבעים בסיסיים, צבעי יסוד וצבעי
משנה, ערבוב צבעים
צורות: הכרת שמות הצורות הבסיסיות,
חושים, תחושות ורגשות

חגי ישראל- סיפור החג, סמלים ומאכלים, שירי החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
תוכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל- סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל