כיתת גן SK

עברית
מודעות פונולוגית: חריזה, צליל פותח וסוגר
חזרה על אותיות הא’-ב’: שיום, מיקום
חיזוק מוטוריקה עדינה והכנה לכתיבה
הכרת סימני הניקוד: קמץ, פתח וקריאתם
התאמת מילה לתמונה
הפכים ומילים נרדפות
מושגי יסוד מתחומים שונים
תפיסת זמן בסיסית- ימי השבוע, סדר ימי השבוע
ומושגי זמן יחסי (אתמול, מחר)
סדר כרונולוגי של ארוע בסיפור
הרחבת אוצר מילים באמצעות סיפור ושיר
צבעי משנה, הכרת המושגים בהיר וכהה, ערבוב צבעים.
צורות: הכרת שמות צורות מורכבות
חושים, תחושות ורגשות

חגי ישראל- סיפור החג, סמלים ומאכלים, שירי החג ומנהגים. התאמה לפי שכבת גיל
סיפורי התנ”ך-
תוכנית עשירה שעוקבת אחרי פרשות השבוע מותאמת לשכבת הגיל בליווי תמונות ויצירה.
לימודי ישראל- סמל, דגל והמנון. התאמה לפי שכבת גיל